de Engelse Schans te Lievelde
nieuws in 2001

29 oktober 2001

Op zondag 28 oktober 2001 werd de laatste motorcross op het terrein van de oude Engelse Schans gehouden. De eerste crosswedstrijd werd hier gehouden op 25 augustus 1946. Met deze laatste wedstrijd komt er dus een eind aan meer dan 55 jaar cross-historie. De Engelse Schans werd de laatste jaren maar sporadisch gebruikt. Een nieuw gedeelte, ten oosten van het huidige trainingscircuit, zal ter vervanging van de Engelse Schans worden aangelegd.

8 september 2001

Onderzoek van recente kaarten en historisch kaartmateriaal bracht een tegenstrijdigheid aan het licht. Om duidelijkheid te krijgen hoe de gracht werkelijk gelopen heeft, was een kleinschalig archeologisch onderzoek noodzakelijk. Hiertoe werd bij de zuidgracht een proefsleuf gegraven. Hierin werd de aanzet van de gracht aangetroffen. In de rest van de sleuf bleek de ondergrond onverstoord. Deze waarnemingen bevestigen de resultaten verkregen tijdens het RAAP booronderzoek van het afgelopen jaar. We gaan er daarom nu vanuit dat de gracht niet exact zo gelopen heeft als weergegeven op de kaart van Hugo de Groot. Het voorstel voor reconstructie van de gracht zal dan ook gebaseerd zijn op de in het veld verkregen resultaten.

8 juli 2001
Pas op de buren!
De Lichtenvoordse en Grolse dames en heren van Stichting Pas op de buren! op excursie door de schans. Duidelijk werd vanmiddag maar weer eens dat de Engelse Schans Groenlo met Lichtenvoorde verbindt (of andersom?) en dus de rivaliteit tussen beide plaatsen levend houdt...

22 mei 2001
Uit de Gelderlander :

Fietscrossen taboe op in ere herstelde schans

Door onze verslaggever

LIEVELDE/VRAGENDER - De ongeorganiseerde fietscrossers mogen straks, net als de motorcrossers van de MACL, geen gebruik meer maken van de Engelse schans bij Lievelde. Gehoopt wordt dat de jeugdige fietscrossers uitwijken van de schans, die in oude glorie wordt hersteld, naar het nieuwe motorcrosscircuit dat wordt aangelegd in het bos van de Berenkuil.

De zeven dagen per week oefenende fietscrossertjes hielden gisteravond menig bezoeker bezig op de informatie-avond over de herstelplannen voor de Engelse schans, een verdedigingswerk uit de Tachtigjarige Oorlog, en de verplaatsing van het wedstrijdcircuit van de MACL. Dat circuit, dat drie keer per jaar wordt gebruikt, loopt al sinds 1946 voor een groot deel over het beschermde rijksmonument.

Hekwerk
'Hoe wil je die in ere herstelde bastions in stand houden als de fietscrossers er vanwege de hoogteverschillen over blijven rijden en als kinderen er in het zand gaan graven', was de strekking van nogal wat vragen. Omdat het om activiteiten buiten clubverband gaat, was de angst groot dat alle moeite en geld weleens voor niets kunnen zijn.

Wethouder Fons Hulshof zag het niet zo somber in. Hij hoopt dat de kinderen hun activiteiten verplaatsen naar het nieuwe circuit. 'De gemeente kiest er niet voor om een hekwerk rond die schans te zetten. Het moet een wandelcircuit worden, als onderdeel van een toeristische route, geen fietscrosscircuit', aldus Hulshof.

De plannen voor het herstel van de Engelse schans, ook wel Besselinkschans genoemd, vielen bij vrijwel alle aanwezigen in goede aarde. De wedstrijdrijders van de MACL verhuizen van de populaire Leeuwenkuil op de Schans naar de Berenkuil in het gemeentelijk bosje dat ooit in een oergrijs verleden circuit is geweest. De gevolgen van de geluidseffecten zijn, omdat er maar drie keer per jaar gereden wordt, gering. Voor enkele burgerwoningen wordt de afstand tot het circuit vergroot, voor de recreatiewoningen op het Belegh van Groll is er nauwelijks verschil.

Vrijwilligers van de MACL, die de oude schans gaan opknappen, willen daarmee liever vandaag dan morgen beginnen, zo bleek uit de enthousiaste reactie op de publieke tribune. De restauratie/consolidatie kost f. 220.000, vertelde monumenten-ambtenaar Hans Groesgen. Daarvan betaal WCL/Winterswijk de helft. De andere helft komt voor rekening van de provincie Gelderland en de gemeente Lichtenvoorde. De schans blijft eigendom van de MACL, de gemeente blijft eigenaresse van het nieuwe wedstrijdcircuit.

Kappen
Het herstel in oude glorie van de Engelse schans houdt geen volledige reconstructie in zoals bij de vestingwerken van Bourtange. De Harrevelder schans, waardoor de Buurser beek loopt, is een beter voorbeeld. Het moet in Lievelde niet te strak, maar wel natuurlijk ogen. Er verdwijnt ook natuur, de bijl gaat in nogal wat bomen en struiken om de contouren van de schans beter zichtbaar te maken. De gracht om de schans blijft droog, terwijl over de wallen een voetpad wordt aangelegd. Het middenterrein, dat nu nog een zandbak is, wordt met gemengde grassoorten ingezaaid. Omdat het om schrale vegetatie gaat, is het niet ondenkbaar dat hier de heide na verloop van jaren terugkeert. Het beleidsvoornemen van de gemeente ligt vanaf 28 mei vier weken ter inzage.

19 mei 2001

Er is begonnen met het uitdunnen van het opschot op het oude schansterrein. Hierboven ziet U de zuidelijke gracht.

15 mei 2001
Uit de Gelderlander :

Schans krijgt derde leven

Door onze verslaggever

LICHTENVOORDE - De Engelse Schans bij Lievelde wordt in ere hersteld. Motorclub MACL, die een gedeelte van het Rijksmonument nu nog als crossterrein gebruikt, wil deze herfst beginnen met de restauratie van het bijna twee hectare grote verdedigingswerk.

De Engelse Schans begint een derde leven. Van verdedigingswerk in de zeventiende en motorcrossterrein in de twintigste eeuw, wordt de schans bij Lievelde in de eenentwintigste eeuw een toeristische attractie.
De Motor en Autoclub Lichtenvoorde (MACL), diende onlangs bij de gemeente Lichtenvoorde een plan in voor de restauratie van de schans. De club stelt voor het wedstrijdcircuit, dat nu nog gedeeltelijk over de schans loopt, te verplaatsen naar een bosperceel ten oosten van het trainingscircuit.
Het eerste plan van de MACL voor de restauratie van de Engelse Schans stamt alweer uit 1977. 'Maar er kwam steeds iets tussen als we aan het werk wilden', zegt Karel Bonsen, voorzitter van de motorclub.
De juridische strijd tussen de club en de eigenaar van het nabijgelegen bungalowpark Het Belegh van Grol over geluidsoverlast, werd eerder dit jaar door de Raad van State beslist in het voordeel van de MACL. Daarmee werd een door de gemeente Lichtenvoorde verleende vergunning definitief en kon de club verder met de restauratieplannen.
'Het veiligstellen van onze milieuvergunning had prioriteit.' Bonsen trad begin jaren negentig voor het laatst naar buiten met plannen voor herinrichting van het terrein. Al die jaren is volgens de MACL-voorzitter achter de schermen doorgewerkt aan het realiseren van de plannen.
De stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) en de provincie Gelderland betalen mee aan de restauratie van de schans (4 ton en 2 ton). Ook de gemeente Lichtenvoorde wil f. 200.000 bijdragen.
'Het verzetten van de grond doen we zelf', zegt Bonsen. 'Je praat over enorme oude zandlichamen. Om sommige plekken is de wal nog maar drie meter hoog, waar hij ooit vierŽneenhalve meter hoog was. Alleen de stukken waar wij niet met onze motoren kwamen zijn nog vrijwel intact. Op de sporen die de natuur heeft nagelaten na.' Het klinkt tegenstrijdig, maar het gebruik door de motorcrossers lijkt het verdedigingswerk, aangelegd tijdens het Beleg van Grol in 1627, juist te hebben gered. 'Dat zie je aan andere schansen die zijn geŽgaliseerd voor agrarisch gebruik. Daar is niets meer van over.'
De generatie motorcrossers die het circuit in 1946 in gebruik nam kon de hoogteverschillen in het terrein goed gebruiken. Maar of ze ook besef hadden dat ze over een stuk cultuurhistorisch erfgoed crossten, betwijfelt Karel Bonsen. 'In het archief van de vereniging vind ik daar niets van terug.'
De schans moet in 2002 klaar zijn voor toeristisch gebruik. Voor die tijd moet de gemeente Lichtenvoorde naast het verlenen van een monumentenvergunning ook het bestemmingsplan ter plaatse aanpassen. 'We verwachten geen grote bezwaren daartegen. Ons trainingscircuit blijft op zijn plaats. Alleen het wedstrijdcircuit wordt verplaatst en dat gebruiken we maar drie keer per jaar, geheel volgens de vergunning. De geluisbelasting voor het Belegh van Grol wordt niet groter.'
Volgens Bonsen heeft de gemeente Lichtenvoorde toegezegd het onderhoud van de schans (140 bij 140 meter) op zich te nemen. De MACL zorgt zelf voor een informatiebord over de historie van de schans. Bonsen ziet het terrein het liefst uitgebreid met wandelpaden. 'Dat zou een taak voor de WCL zijn. Erve Kots heeft me al gebeld met de vraag wanneer het klaar is.' De MACL wil in de herfst met de restauratie van de schans beginnen.

9 juni 2000

Archeologisch Adviesbureau RAAP doet, in opdracht van stichting WCL-Winterswijk, booronderzoek in de Engelse Schans. Het doel van het onderzoek is het verzamelen van gegevens over de bodemgesteldheid en de opbouw van de schans.
Deze gegevens kunnen een rol gaan spelen bij duurzaam herstel, consolidatie, restauratie en onderhoud van de schans.


Klik hier voor het nieuwsoverzicht