Het laatste nieuws over
de Engelse Schans te Lievelde

12 juni 2010

Opening uitkijktoren bij de Engelse Schans

Vandaag werd de uitkijktoren bij de Engelse Schans als onderdeel van de Gelderse Regiodag in gebruik genomen. Als sprekers kwamen dhr. Nijs namens de Stichting Engelse Schans, dhr. Fockers namens de Gebiedscommissie Oost Gelre, dhr. Van Uem wethouder van Oost Gelre en mevrouw Van der Kolk, gedeputeerde van de Provincie Gelderland aan het woord. Hierna werd aan mevrouw Ten Brinke gevraagd het eerste deel van de openingshandeling op zich te nemen. Ze onthulde een plaquette met daarop de tekst 'Bouke's toren' ter herinnering aan haar man, de vorig jaar overleden voorzitter van de Stichting Engelse Schans, Bouke ten Brinke.
Daarna was het de beurt aan de heer Van Uem, wethouder van Oost Gelre. De schaar om het lint door te knippen ontbrak echter. De kapitein van de Compagnie Grolle wist deze echter aan een gevangen Spaanse spion te ontfutselen.
Ten slotte beklom mevrouw Van der Kolk, gedeputeerde van de provincie Gelderland, de toren en liet boven aangekomen een flink aantal ballonnen los. Daarmee was de opening van de uitkijktoren bij de Engelse Schans een feit. De toren is vanaf dit moment voor een ieder vrij toegankelijk. En hiervan werd op die eerste dag al flink gebruik gemaakt.

De uitkijktoren bij de Engelse Schans: spannend, leuk én leerzaam!


12 juli 2009

In memoriam Bouke ten Brinke (1953-2009)

Op 11 juli 2009 kwam er een eind aan leven van Bouke ten Brinke, voorzitter van de MACL en de Stichting Engelse schans. Bouke kreeg bijna een jaar geleden te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij gaf toen al aan zolang mogelijk voorzitter te willen blijven. En de lopende zaken, en dat zijn er heel veel in onze actieve vereniging en stichting, goed te willen overdragen. Ook wilde hij dat met de nodige zorgvuldigheid een nieuwe kandidaat voorzitter gekozen zou worden. Bouke wilde met een gerust hart de voorzittershamer aan zijn opvolger overdragen. Zijn wens was het met een goed gevoel afscheid te kunnen nemen. De MACL en de Stichting Engelse Schans zijn dat waard. Bouke heeft de realisatie van de nieuwe materialenloods en de uitkijktoren op het MACL terrein niet meer mee kunnen maken.

Bouke werd kort voor de Grand Prix motocross in de Schans in 2004 voorzitter. Hij werd direct in het diepe gegooid. Toen al bleek dat hij de juiste persoon op die plek was. De nodige bestuurlijke ervaring, ervaring met landinrichting, ecologische kennis, een groot netwerk, en zijn vermogen mensen aan zich te binden nam hij mee.

De Engelse Schans had altijd zijn speciale aandacht. Vanuit zijn functie bij de Dienst Landelijk Gebied was hij betrokken bij het herstel van de schans. Een proces van ruim tien jaren, dat resulteerde in de openstelling in 2003. Van hem kwam het idee de schans door schapen te laten begrazen. Omdat het hem stoorde dat de schans niet gebruikt werd kwam hij met het idee er een uitkijktoren naast te zetten en er kleinschalige evenementen te houden. Dit laatste heeft hij niet kunnen invullen.

Wat zullen we Bouke missen, zijn kundigheid, zijn humor, zijn luisterend oor, en zijn doortastendheid. Bouke was een echte verenigingsman, een bruggenbouwer binnen de vereniging.

Bouke, bedankt voor alles wat je voor de MACL en de Stichting Engelse Schans hebt betekend. We zullen je nooit vergeten.

Motor- en Auto Club Lichtenvoorde en Stichting Engelse Schans


8 juli 2009

Trappen Engelse Schans vervangen

Als afsluiting van de herstelwerkzaamheden zijn de trappen die toegang geven tot de Engelse Schans vervangen.


12 mei 2009

Kampvuur laait niet - Bluesfestival op Engelse Schans gaat niet door

Kampvuur Laait, het festival dat op 6 juni plaats zou vinden op de Engelse Schans in Lichtenvoorde, gaat niet door. Reden is de slechte kaartverkoop. Organisatoren de Feestfabriek Alles Komt Goed BV en Normaal hebben vandaag besloten om de stekker eruit te trekken. "Blijkbaar is er te weinig animo voor", aldus de organisatoren. Op de Engelse Schans uit de 17e eeuw zou op een zaterdagavond in de open lucht een nieuw concept plaatsvinden; artiesten als Ernst Daniel Smid, Jan Vayne, Ellen ten Damme, Frederique Spigt, Andre Mauel, Mirjam van Twarres en Normaal spelen bluesnummers in de breedste zin des woords. Organisatoren en muzikanten waren enthousiast over de creatieve formule en over unieke locatie tussen de bossen, maar 'als de mensen er blijkbaar niet naar toe willen, dan houdt het gewoon op.' Mensen die een kaartje gekocht hebben krijgen hun geld terug op de plek waar ze hun kaartje gekocht hebben.


30 april 2009

Start onderhoudswerkzaamheden Engelse Schans

Op 28 april 2009 is begonnen met het onderhoud van de Engelse Schans. Erosiegeulen en konijnenholen zijn opgevuld met zand dat in de afgelopen jaren op de bodem van de gracht is terecht gekomen. Hierdoor wordt het historische bodemarchief niet aangetast. Ook is begonnen met het inzaaien van de herstelde stukken. Binnenkort zullen ook de trappen worden vervangen.


11 april 2009

Kampvuur Laait! in de Engelse Schans - o.a. de presentatie van het nieuwe bluesalbum van Normaal

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan plannen voor de visualisatie van de circumvallatielinie rondom Groenlo. Ook wordt er nagedacht over het gebruik van die zichtbaar gemaakte delen van de linie. Dat die invulling per definitie niet altijd iets met de Tachtigjarige Oorlog bewijst het unieke project in de Engelse Schans dat hieronder beschreven wordt.

Kampvuur Laait! Een uniek evenement op een unieke locatie
De Engelse Schans in Lichtenvoorde is op zaterdag 6 juni voor de eerste keer het decor van een nieuw en uniek evenement, genaamd: "Kampvuur Laait!". De uit de 80-jarige oorlog stammende verdedigingswal zal voor dit feest worden omgedoopt in een sfeervolle, intieme festivallocatie waar de legendarische Achterhoekse rockband Normaal als huisband zal fungeren. Samen met een aantal bekende Nederlandse gastartiesten presenteert de band haar nieuwste bluesalbum. Organisator Feestfabriek Alles Komt Goed BV, organisator van o.a. het Zwarte Cross Festival, wil van Kampvuur Laait! een jaarlijks terugkerend feest maken waar de bezoeker in een prachtige omgeving op een kleinschalige manier kan genieten van livemuziek van de bovenste plank.

De Engelse Schans
In tegenstelling tot de meeste evenementen is het idee achter Kampvuur Laait! niet gebaseerd op de programmering, maar juist op de locatie. De Engelse Schans werd in 1627 gebouwd en bewaakt door Engelse soldaten om zich te verdedigen tegen de Spanjaarden. Van een aanval is het echter nooit gekomen en dit is de reden waardoor de aarden verdedigingswal in geweldige staat is gebleven. Na de inspanningen van Stichting Engelse Schans werd de schans in 2002 weer volledig in de oude staat hersteld en dit resulteerde in een prachtige locatie tussen de bossen die een bijzondere sfeer en historie uitademt.

Blues in de Achterhoek
De Kampvuur Laait!-huisband zal tijdens deze eerste editie de band Normaal zijn. De band speelt haar eigen bluesnummers van haar nieuwe album en zal daarnaast een aantal bekende Nederlandse artiesten begeleiden die op hun beurt ook hun versie van de blues zullen vertolken. Artiesten die samen met Normaal zullen optreden zijn o.a.: Ellen ten Damme, Ernst Daniël Smid, Jan Vayne, Frederique Spigt, André Manuel en Mirjam van Twarres. Een intieme sfeer, gezelligheid en kleinschaligheid zijn de belangrijkste pijlers van Kampvuur Laait!. De Engelse Schans wordt met o.a. sfeerlicht en vuurschalen aangekleed en er zullen ook zitplaatsen tijdens het concert zijn. De Feestfabriek streeft er naar een feest te organiseren waarbij de typisch Achterhoekse gezelligheid en gemoedelijkheid worden gecombineerd met de historie van de omgeving en het genieten van goede muziek op een mooie zomeravond.

Kaarten bestellen
De voorverkoop voor dit unieke evenement start op 30 maart om 11.00 uur. Kaarten kosten €25,- en zijn te bestellen via www.normaal.nl en www.feestfabriekakg.nl. Aan de kassa kosten kaarten €30,-.


27 december 2007

Onderhoud en uitkijktoren Engelse Schans

Het bestuur van de Stichting Engelse Schans (SES) is al jaren bezig om afspraken te maken over het onderhoud aan de schans. Omdat het om een rijksmonument gaat moeten aan tal van regels worden voldaan. Grondverzet moet begeleid worden door de Archeologische Monumentenwacht. Hiertoe is inmiddels een plan van aanpak, een beheers- en een onderhoudsplan opgesteld. Ook zijn subsidies aangevraagd om onderhoud mogelijk te maken. Om de Engelse Schans meer te 'beleven' is de SES voornemens een uitkijktoren bij de schans te realiseren. Vanaf 20 meter hoogte zal de geometrische vorm van de schans goed tot zijn recht komen. Inmiddels ligt er een subsidieaanvraag bij het Plattelandshuis en de gemeente Oost Gelre. Bovendien is de gemeente gevraagd om planologische medewerking.


17 september 2006

Engelse Schans in Google Earth

Het programma Google Earth heeft haar sattelietkaarten van Nederland onlangs geupdate. Voorheen waren alleen een aantal locaties in de randstad in hoge resulolutie te bewonderen. Nu geldt dat voor heel Nederland. Je kunt nu, bij wijze van spreken, in je eigen achterttuin kijken. Ook de Engelse Schans is, nog als enige onderdeel van de circumvallatielinie, in detail te bewonderen.


De Engelse Schans in Google Earth

Google Earth nog niet geďnstalleerd? Download het programma dan hier (gratis).
Wanneer u Google Earth al wel geďnstalleerd heeft dan vliegt u via deze link direct naar de Engelse Schans.


12 februari 2006

Schapen op de Engelse Schans

Vanaf 18 februari zal de Engelse Schans enige tijd worden begraasd door een kudde schapen. De begrazing is noodzakelijk om de spontane opslag van bomen en struiken tegen te gaan en de ontwikkeling van een beschermende zode te versterken.

De reconstructiewerkzaamheden zijn destijds afgesloten met het inzaaien van het terrein om het zandlichaam te beschermen tegen de eroderende werking van regen, wind en zon. Al snel bleek dat het begroeien van de Schans door de bijzonder voedselarme groeiomstandigheden slechts langzaam vorderde. Inmiddels is een flink deel van de Schans toch begroeid geraakt, naast allerlei grassoorten zijn ook de eerste heidepollen verschenen en is plaatselijk een flinke opslag van jonge boompjes zichtbaar. Om de Schans ook in de toekomst zichtbaar te houden is ingrijpen noodzakelijk. Door met schapen te begrazen stopt de ontwikkeling van bos en ontstaat een open landschap van gras en heide.

De Engelse Schans is enkele jaren geleden gereconstrueerd naar de situatie van het belegering van Grolle in de zomer van 1627. Het terrein is eigendom van de Motor en AutoClub Lichtenvoorde die het feitelijke beheer in handen heeft gegeven van de daartoe opgerichte Stichting Engelse Schans. Het beweiden met schapen is de eerste stap in de uitvoering van een herstel en beheerplan voor de Engelse Schans. In dit plan is ook voorzien in herstel van de grootste grondverzakkingen en reparatie van de trappen.

De schapen behoren tot het zogenaamde Skudderas en worden ingezet door begrazingsbedrijf O'Hara uit Rekken. Tijdens de begrazing blijft de Schans toegankelijk voor publiek.


Klik hier om terug te keren naar het nieuwsarchief